1447681583022ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමෙරිකානු තානාපති කාර්යාලය හා ඇමෙරිකානු වාණිජ මණ්ඩලය එක්ව සංවිධානය කරනු ලබන “ඇමෙරිකානු වෙළඳ ප්‍රදර්ශනය 2015” හෙට (17) සහ අනිද්දා (18)යන දෙදින කොළඹ ගලදාරි හෝටලයේදී පැවැත්වේ.

ඇමෙරිකාව හා එරට විශාලතම වෙළඳ සමාගම් සමග ව්‍යාපාරික සබඳතා ඇතිකරගනීමටත් , ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරිකයින් හට ඇමෙරිකාවේ ඇති ව්‍යාපාරික අවස්ථා පිලිබඳ දැනුවත් වීමටත් මෙම වෙළඳ ප්‍රදර්ශනය මහඟු අවස්තාවක් වන බව මෙරට ඇමෙරිකානු තානාපති කාර්යාලය සඳහන් කර සිටී.

අමෙරිකාවෙන් භාණ්ඩ හා සේවා ආනයන පිලිබඳ විශේෂ තොරතුරු,මෙන්ම එරට නවීනතම තාක්ෂණික උපාංග පිළිබඳවද මෙම තුලින් ප්‍රදර්ශනය දැනුවත් විය හැකිවන අතර එරට ප්‍රධාන පෙලේ ව්‍යාපාරිකයින් මුණගැසීමටද මෙහිදී අවස්තාව හිමිවනු ඇත.

සම්පුර්ණයෙන්ම නොමිලේ පැවැත්වෙන මෙම ප්‍රදර්ශනය පෙරවරු 10 සිට පස්වරු 7 දක්වා ගලදාරි හෝටලයේ ප්‍රධාන උත්සව ශාලාවේදී නැරඹිය හැක.