ඉන්දු ලංකා ධීවර ගැටලුව විසදා ගත හැක්කේ සාකච්ඡා මාර්ගයෙන් පමණක් බව ඉන්දියාවේ හිටපු අමාත්‍යවරයෙකු වන පි.චිදම්බරම් පවසයි.

ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ ඉන්දියාවේ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ධීවරයින් අතර සාකච්ඡා පැවැත්වීමෙන් පමණක් ඉන්දු ලංකා ධීවර ගැටලුවට විසදුම් ලබාගත හැකි බවය.

ඉන්දියාවේ පම්බන් ප්‍රදේශයේ ධීවර ජනතාව වෙනුවෙන් ප්‍රජා ගුවන් විදුලියක් ආරම්භ කිරීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින් පී.චිදම්බරම් මෙම අදහස් පළ කර තිබේ.

ඉන්දු ලංකා ධීවර ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් පසුගිය මාසයේ දෙරටේ අමාත්‍යවරුන් අතර පැවති සාකච්ඡා පිළිබදව අදහස් දක්වමින් ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ එලෙස සාකච්ඡා පැවැත්වීමෙන් පලක් නොමැති බවය.

ප්‍රශ්නය විසදා ගැනීමට නම් දෙරටේ ධීවරයින් අතර සාකච්ඡා පැවැත්විය යුතු බව පී.චිදම්බරම් පෙන්වා දෙයි.