ජිනීවාහිදී ශ්‍රී ලංකාව සම්භන්දයෙන් සම්මත වූ යෝජනාව අනුව මෙරට පිහිටුවීමට නියමිත අධිකරණ යාන්ත්‍රණයට විදේශ විනිසුරුවන් සහභාගී කරවීම අත්‍යාවශ්‍ය වන බව බ්‍රිතාන්‍ය රජය අවධාරණය කර සිටී. මේ අනුව පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය විනිසුරුවරුන් හා නීතීඥවරුන් ඇතුළු විදේශීය නීතිවේදීන්ගේ සහය ශ්‍රී ලංකාවේ මෙම අධිකරණ ක්‍රියාවලියට ලබා ගතයුතුව ඇති බවත් බ්‍රිතාන්‍යයේ විදේශ සහ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයීය කටයුතු පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය හියුගෝ ස්වයර් මහතා සඳහන් කරයි. ශ්‍රී ලංකාව හා ද්‍රවිඩ ජාතිකයින් පිලිබඳ බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කණ්ඩායම වෙත ලිපියක් යොමු කරමින් හියුගෝ ස්වයර් මහතා මේ බව සඳහන් කර ඇත. ජිනීවා යෝජනාව අනුව පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයීය සහ අනෙකුත් විදේශ විනිශ්චකාරවරුන්ගේ සහභාගිත්වය එම යාන්ත්‍රණයේ සාර්ථකත්වය සඳහා ඉතා වැදගත් බව ස්වයර් මහතා මෙහිදී සඳහන් කර ඇත.