අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වයෙන් විපතට පත් ශ්‍රී ලාංකිකයින් වෙත රුසියානු ජනාධිපති ව්ලැද්මීර් පුටින් මහතා සිය කණගාටුව පළ කර ඇත.

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා වෙතද මේ සම්බනධව තමා ශෝකය පළකල බව ට්විටර් පණිවිඩයක් යොමුකරමින් රුසියානු ජනාධිපතිවරයා සඳහන්කර ඇත.

ආපදා තත්ත්වය හේතුවෙන් මියගිය පුද්ගලයින් වෙනුවෙන් සිය ශෝකය පළ කර ඇති රුසියානු ජනාධිපති ව්ලැද්මීර් පුටින් මහතා තුවාල ලැබු පුද්ගලයින්ට ඉක්මන් සුවය ප්‍රාර්ථනා කර ඇත ,