සුළු ජාතීන්ගේ ගැටළු පිලිබඳ ජගත් සංවිධාන විශේෂ නියෝජිත රීටා ඉසාක් මහත්මිය විශේෂ නිල සංචාරයක් සඳහා අද (10) දින මෙරටට පැමිණීමට නියමිතය .

මෙරට සුළු ජාතීන්ගේ ගැටළු පිළිබඳ වත්මන් තත්වය සොයාබැලීම පිළිබඳව ජගත් සංවිධානයට වාර්තා කිරීම රීටා මහත්මියගේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරයේ ප්‍රධාන අරමුණ වී ඇත.

සුළු ජාතීන්ගේ අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කිරීම මෙරට ප්‍රතිසංධාන ක්‍රියාවලියට අතිශයෙන් වැදගත් වනු ඇති බව රීටා ඉසාක් මහත්මිය , තම ශ්‍රී ලංකා සංචාරය පිළිබඳව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් සඳහන් කර ඇත.

මෙම සංචාරයේදී මෙරට රජයේ නිලධාරීන් සමග මෙන්ම විපක්ෂයේ නිලධාරීන් , සිවිල් සංවිධාන නියෝජිතයින් හා සුළු ජාතික ජන කොටස් වල නියෝජිතයින් සමගද රීටා ඉසාක් මහත්මිය සාකච්චා කිරීමට නියමිතය.

ඇය මෙම සංචාරය අතරතුර උතුරු පළාතේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකද නිරතවනු ඇත.