ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත වෙනුවට අන්තර්ජාතික මානව හිමිකම් ප්‍රමීතින් සමඟ ගැලපෙන නව නීතියක් පැනවීමට ශ්‍රී ලංකා රජය පියවර ගත යුතු බව එක්සත් ජාතින්ගේ මානව හිමිකම් මහ කොමසාරිස් සෙයිද් අල් හුසේන් කුමරු ප්‍රකාශ කර සිටී .ශ්‍රී ලංකාව තුල සිදු වූ බව කියන මානව හිමිකම් උල්ලංඝණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් සුදුසු ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුව වගකීම් සහගතව ක්‍රියා නොකරන්නේ එම සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර අධිකරණ ක්‍රියාවලියක අවශ්‍යතාව මතුවන බවද එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ 36 වන සැසි වාරය අමතමින් අල් හුසේන කුමරු මේ බව ප්‍රකාශ කර ඇත.
අතුරුදන් වූවන්ගේ කාර්යාලයේ කටයුතු විධිමත්ව මෙහෙය වීමට ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රියා කළ යුතු බවද ඔහු මෙහිදී පෙන්වා දී ඇත. ශ්‍රී ලංකා හමුදාවන් විසින් අත්පත් කරගෙන සිටින ඉඩම් නිදහස් කිරීම සිදු කළ යුතු බවද අල් හුසේන කුමරු මෙහිදී පවසා ඇත.
රට තුළ සංහිඳියාව ඇති කරලීම සඳහා ගනු ලබන ක්‍රියාමාර්ග වඩාත් විධිමත් හා කඩිනම් කළ යුතු බව එක්සත් ජාතින්ගේ මානව හිමිකම් මහ කොමසාරිස් සෙයිද් අල් හුසේයින් මහතා මෙහිදී පැවසීය.