ශ්‍රී ලංකාවට මෙම වසරේ මුල් මාස 08 තුළ දී වැඩිම විදේශික සංචාරකයින් සංඛ්‍යාවක් පැමිණ ඇත්තේ ඉන්දියාවෙන් වන බව ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය සඳහන් කරයි. සමස්තයක් ලෙස පසුගිය මාස 08 තුල මෙරටට විදෙස් සංචාරකයින් 1,406,854 ක් පැමිණ ඇති බවත් ඒ අතරින් 233,120 දෙනෙකුම ඉන්දියාවෙන් පැමිණි සංචාරකයින් වන බවත් ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය නිකුත් කල නවතම වාර්තාවක දැක්වේ. පසුගිය වසරට සාපේක්ෂව මෙම වසරේ මෙරටට සංචාරකයින් පැමිණීම සියයට 3.5කින් වර්ධනය වී ඇති බවද වාර්තාවේ දැක්වේ. ඉන්දියාවට පසු මෙම වසරේ මෙරටට වැඩියෙන්ම සංචාරකයින් පැමිණ ඇත්තේ චීනයෙන් වන අතර සංඛ්‍යාත්මකව එය 190,992කි කෙසේවෙතත් වසර ආරම්භයේ දී ලක්ෂ 25 ක සංචාරකයින් පිරිසක් මෙරටට පැමිණෙනු ඇතැයි බලධාරීන් විසින් ඇස්තමේන්තු ගත කර ඇති අතර එම ඉලක්කය සාක්ෂාත් කර ගැනීමට නම් තවත් ලක්ෂ 11 ක සංචාරකයින් පිරිසක් වසරේ ඉතිරි මාස 04 තුළ දී ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණිය යුතුවේ.