ඉදිරි මැතිවරණවලදී සිය ඡන්දය භාවිතා කිරීමට විදෙස්ගතව සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන් හට අවස්ථාව සළසා දීමට ඊට විෂය බද්ධවූ කරුණු විමර්ශනය කර පියවරයන් නිර්දේශ කොට වාර්තා කිරීමට…

ලොව වැඩිම කලක් සිහසුන දෑරූ පාලකයා ලෙස ඉතිහාසයට එක්වෙමින් තායිලන්තයේ භූමිභෝල් අදුල්යාදේ රජු දහතුන් (13) වන දින මියගොස් තිබේ. 1946 වසරේ සිට තායිලන්තයේ රජ පදවිය…