ඉන්දු ශ්‍රී ලංකා සබඳතාවන් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ඉන්දීය රජය මේ වනවිට පෙරටත් වඩා වැඩි අවධානයක් යොමු කොට ඇතැයි ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදී මහතා ප්‍රකාශ කර…