මෙරට හා ජර්මනිය අතර පුළුල් හා ශක්තිමත් වෙළඳ සබඳතා වර්ධනය කරගැනීමේ අරමුණින් ජර්මනියේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සංචාරයක නිරත ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා හා ජර්මන් චාන්ස්ලර් ඇන්ජෙලා…