ඊයේ(20) පැවති ශ්‍රී ලංකා චීන රාජතාන්ත්‍රික සබදතාවයට වසර 60ක් සැපිරීම නිමිත්තෙන් පැවැත්වුනු උත්සවයට සමගාමීව අද(21) දිනයේ කොළඹ ගලදාරි හෝටලයේ ශ්‍රී ලංකා චීන කාන්තා මිත්‍රත්ව සංගමයේ…