ඊයේ(20) පැවති ශ්‍රී ලංකා චීන රාජතාන්ත්‍රික සබදතාවයට වසර 60ක් සැපිරීම නිමිත්තෙන් පැවැත්වුනු උත්සවයට සමගාමීව අද(21) දිනයේ කොළඹ ගලදාරි හෝටලයේ ශ්‍රී ලංකා චීන කාන්තා මිත්‍රත්ව සංගමයේ…

The Department of Marketing of University of Kelaniya in collaboration with The International Institute of Knowledge Management (TIIKM) organizes “Corporate Dialogue 2017” headed by Prof.…