ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර අක්ෂී බැංකුව මඟින් චීනයේ අක්ෂි රෝහලක් වෙත අක්ෂි කුනීත 60ක් පරිත්‍යාග කරන ලදි. මෙම පරිත්‍යාගය සිදු කරන ලද්දේ පසු ගිය 20 වෙනිදා ශ්‍රී…

ඊයේ(20) පැවති ශ්‍රී ලංකා චීන රාජතාන්ත්‍රික සබදතාවයට වසර 60ක් සැපිරීම නිමිත්තෙන් පැවැත්වුනු උත්සවයට සමගාමීව අද(21) දිනයේ කොළඹ ගලදාරි හෝටලයේ ශ්‍රී ලංකා චීන කාන්තා මිත්‍රත්ව සංගමයේ…