ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර අක්ෂී බැංකුව මඟින් චීනයේ අක්ෂි රෝහලක් වෙත අක්ෂි කුනීත 60ක් පරිත්‍යාග කරන ලදි. මෙම පරිත්‍යාගය සිදු කරන ලද්දේ පසු ගිය 20 වෙනිදා ශ්‍රී…

චීන ශ්‍රී ලංකා රාජතාන්ත්‍රික සබඳතාවයට වසර 60ක් පිරීම නිමිත්තෙන් අද(20) දින විශේෂ උත්සවයක් කොළඹ ගලදාරී හෝටලයේ දී ශ්‍රී ලංකා සහ චීන සමාජයීය හා සංස්කෘතික සහයෝගීතා…