චීන ශ්‍රී ලංකා රාජතාන්ත්‍රික සබඳතාවයට වසර 60ක් පිරීම නිමිත්තෙන් අද(20) දින විශේෂ උත්සවයක් කොළඹ ගලදාරී හෝටලයේ දී ශ්‍රී ලංකා සහ චීන සමාජයීය හා සංස්කෘතික සහයෝගීතා…