ඊයේ(20) පැවති ශ්‍රී ලංකා චීන රාජතාන්ත්‍රික සබදතාවයට වසර 60ක් සැපිරීම නිමිත්තෙන් පැවැත්වුනු උත්සවයට සමගාමීව අද(21) දිනයේ කොළඹ ගලදාරි හෝටලයේ ශ්‍රී ලංකා චීන කාන්තා මිත්‍රත්ව සංගමයේ…

චීන ශ්‍රී ලංකා රාජතාන්ත්‍රික සබඳතාවයට වසර 60ක් පිරීම නිමිත්තෙන් අද(20) දින විශේෂ උත්සවයක් කොළඹ ගලදාරී හෝටලයේ දී ශ්‍රී ලංකා සහ චීන සමාජයීය හා සංස්කෘතික සහයෝගීතා…